Helsestasjon

Helsesøstertjenesten

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Familiens Hus, Carl Gulbransons gate 4, Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon:

94 80 30 03. Mand-fred 08:00-10:00 og 13:00-14:00

Åpningstider: kl. 08.00 - 15.45 i perioden 16.09. - 15.05.
kl. 08.00 - 15.00 i perioden 16.05. - 15.09.
Avdelingsleder: Hanne Lingen

E-post til postmottak

Helsestasjonens/helsesøstertjenestens formål er å forebygge fysiske, psykiske og sosiale helseskader hos barn og fremme deres totale helse.

Vi tilbyr følgende tjenester:

I tillegg utføres konsultasjoner ut fra den kontakt foreldrene selv tar initiativ til, samt oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre med behov for utvidet støtte og hjelp

2017-02-10
Tips en venn Skriv ut