A A A contrast contrast

Helsetjeneste for flyktninger

Helsetjeneste for flyktninger

Mål:
Sikre at  flyktninger får den helsetjeneste de har krav på i henhold til lover og forskrifter for tjenesten.

 

 Helsesøsters / sykepleiers oppgaver:

 • Tuberkulosekontroll av alle flyktninger som bosettes direkte, overføringsflyktninger. Dette gjennomføres ved å utføre mantuox og rtg. thorax  innen 14 dager etter ankomst til kommunen

 • Førstegangs samtale, evt hjemmebesøk

 • Kartlegge helse - individuell samtale, oppfølging

 • Helseopplysning - individuelt og i grupper

 • Samfunnsinformasjon - individuelt og i grupper

 • Ved akutt behov for helsehjelp kontaktes flyktningelege

 • Veiledning og rådgivning i helsespørsmål - individuelt

 • Foreldreveiledning

 • Tverrfaglig samarbeid

 • Vaksinasjon - grunnvaksinasjon, revaksinasjon, reisevaksinasjon

 • Helseundersøkelse på barn i henhold til veileder for helsestasjonsvirksomhet

 • Tolk benyttes ved behov

Flyktningtjenesten i Namsos

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099