Besøksadresse: Abel Meyers gate 10, 2. et.
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 74 21 71 00
Åpningstid: Alle hverdager 08.00 - 14.00 (etter avtale)
 

Kontaktperson: Trond Klausen
trond.klausen@namsos.kommune.no
Tlf. 478 46 119

Formålet med tjenesten:
Et teknisk hjelpemiddel skal bidra til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer, med formål å bedre funksjonsevnen og øke selvhjulpenheten.

Det er gratis å låne hjelpemidler.

Hvem får tjenesten?

Den som har fått sin funksjonsevne midlertidig eller varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade kan låne tekniske hjelpemidler.

Hvordan få tjenesten?
Kontakt Brukerkontoret, tlf. 74 21 71 00 eller Trond Klausen, tlf. 478 46 119

Kommunens forventninger til brukeren
Kommunen forventer av bruker at hjelpemidlet blir tatt vare på og levert tilbake rengjort og til avtalt tid. Skader på hjelpemidlet som skyldes bruk utover normal slitasje og elde, må erstattes av låntaker.

 

Lovgrunnlag
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester