I samsvar med lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann, samt Fiskeri- og kystdepartementets forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift etter lov om havner og farvann, har Namsos havnevesen utarbeidet forslag til lokal forskrift om anløpsavgift.

Forskriften er lagt ved som pdf dokument her og finnes også i papirutgave på havnekontoret.

 Eventuelle uttalelser til forslaget kan gjøres på e-post havnekontoret@namsos.kommune.no   tlf. 74 27 24 00 innen 10.03.2012.