Høring - Norgeskjell AS - søknad om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Geitaneset

Norgesskjell as søker om godkjenning av ny lokalitet Geitaneset i Namsos og Namdalseid Kommuner:

  • lokalisering: Geitaneset sør for Hoddøya, (64º27.219’N og 11º14.716’Ø)
  • konsesjonstype: blåskjell
  • anlegg: bøyestrekkanlegg

Aktuelle dokument er tilgjengelig for offentlig innsyn på Namsos Servicekontor og Namdalseid Servicekontor, og kommunenes hjemmesider. 

Namdalseid Kommune samordner høringsuttalelsene. 

Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og kan sende inn på flere mpåter:

på skjemaet nederst på denne siden

Epost til postmottak@namdalseid.kommune.no

Frist: 05.04.18. 

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist. Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

kartutsnitt
Tips en venn Skriv ut