Aktuelle dokument er tilgjengelig for offentlig innsyn på Namsos Servicekontor og Namdalseid Servicekontor, og kommunenes hjemmesider. 

Namdalseid Kommune samordner høringsuttalelsene. 

Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og kan sende inn på flere mpåter:

på skjemaet nederst på denne siden

Epost til postmottak@namdalseid.kommune.no

Frist: 05.04.18. 

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist. Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.