Har du sagt din mening? - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Fellesnemnda har vedtatt at utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 igangsettes. 

Fellesnemndas forslag til planprogram, er også lagt ut til offentlig høring på servicekontorene i Namsos, Namdalseid og Fosnes og på Lundstua. Forslaget blir liggende til 15. mars 2018. Høringsfrist 15.3.2018. Forslag til planprogram skal behandles av Fellesnemnda 6. april.

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032


Hva er et planprogram?

Planprogrammet er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, avklare viktige problemstillinger og angi behov for utredninger samt beskrive hvordan planleggingen er tenkt gjennomført.. Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides så på bakgrunn av planprogrammet.

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.

Vi ber om innspill på de rammer forslaget til planprogram skisserer.

Høringsfrist er 15. mars 2018.

Du kan sende inn dine innspill via kontaktskjemaet nederst på denne siden, eller til til: postmottak@namsos.kommune.no, pr. post til Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Spørsmål kan rettes til
Elin Skage Knappe
Tlf. 468 62 281 
elin.skage.knappe@namsos.kommune.no

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Logo Nye Namsos
Tips en venn Skriv ut