Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 21.09.2016 å legge forslag til reguleringsplan for "Steinsbekkgata 3" datert 24.09.16 ut til offentlig ettersyn i perioden 26.09.2016 til 14.11.2016

På grunn av innkommne klager på saksgang har Namsos kommune valgt å utvide høringsperioden:

Ny frist for tilbakemeldinger er satt til: 9.1.2017

Planen er i tillegg til her på hjemmesiden lagt ut ved kommunens Servicekontor i Abel Margrethe Meyers gt. 12 og på teknisk etat i Carl Gulbransons gt. 4.

Saksdokumenter:

Uttalelser til planforslaget sendes til Namsos kommune, Postboks 333, Sentrum, 7800 Namsos

eller på e-post til postmottak@namsos.kommune.no innen 9.1.2017

Vår ref. 2014/7566–19 bes oppgitt ved henvendelse.