Barnehage

Hovedopptak barnehage 2019/20

Illustrasjonsbilde av barn

I dag sendes det ut tilbud til søkere som har søkt om å bytte barnehage. De som har søkt om bytte av barnehage og ikke får tilsendt tilbud nå, står videre på venteliste og får tilbud ved eventuell ledig plass. Alle andre søkere som får tilbud om barnehageplass i første runde av hovedopptaket vil få tilsendt tilbud innen utgangen av mars.

Tips en venn Skriv ut