• Alle som er bosatt i kommunen og har søkt innen fristen 1. mars, har rett til plass fra medio august dersom barnet har fylt 1 år innen utgangen av august. 
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett på barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år.

VIKTIG!

  • Vi anbefaler at du søker på flere (inntil 3) barnehager i tillfelle det ikke er ledig plass i ønsket barnehage.
  • Søkere som ønsker oppstart utenfor dette tidsrommet er ikke del av hovedopptaket, men vil bli tildelt plass så fremt det er ledige plasser. 
  • Du kan søke om barnehageplass hele året. Dersom det er ledige plasser, vil disse bli tilbudt aktuelle søkere fortløpende.

SØK (VELG FANEN SOM HETER BARNEHGE) ELLER ENDRE PLASS HER