HUNT4 takker 45.000 deltakere som har bidratt med viktige helsedata så langt! Takk til kommunene som har bidratt med flotte lokaler, dyktig personell og super markedsføring og mobilisering! Tusen takk til alle Ambassadørbedrifter som har bidratt til stor deltakelse!

HUNT befester med stor deltakelse i HUNT4 stillingen som en av verdens største og beste helseundersøkelser. Trønderne i nord bidrar med dette til bedre folkehelse, bedre behandling og forebygging av sykdommer. Kommunene får oversikt over helsa til innbyggerne og deltakerne får kunnskap om egen helse.

  • 52 % av voksne innbyggere i kommunene har deltatt, 80 % av ungdom mellom 13 og 19 år. Aldri før har så mange deltatt i HUNT i disse kommunene.

  • Alle småkommunene har økt deltakelsen i prosentvis oppmøte fra HUNT3 til HUNT4.

  • I storkommunene har antall deltakere økt i fra HUNT3 til HUNT4.

Andre interessante funn etter oppsummeringen:

  • 70+ Ambulerende team, nytt i HUNT-sammenheng. Titaket bidrar til sterk økning av deltakelse i aldersgruppen 90-100 år. Om lag 1000 personer har deltatt så langt.

  • 28.883 deltakere har gått med aktivitetsmålere.

  • 200.00 blodprøver (rør) er samlet inn på feltstasjon. 1,4 mill. smårør (alikvoter) er fryst ned for framtidig forskning på HUNT biobank i Levanger.

Snåsa kommune topper deltakerstatistikken så langt med 71,5% deltakelse. Frosta ligger som en god nr. 2. Best av bykommunene er til nå Steinkjer, med 53,3 %. Verdal ble så vidt foran Levanger med 0,7%-poeng.

Statistikk HUNT 4

Statistikk HUNT 4