Innbyggertallet i kommunen er pr.1. april 13 030, noe som betyr en gledelig og fin befolkningsvekst i begynnelsen av dette året.
At vi blir flere innbyggere i kommunen er et godt tegn, og betyr mye for å utvikle kommunen videre i en positiv retning.