Retningslinjer for tildeling av kulturprisen

  1. Namsos Kommune kan hvert år dele ut en kommunal kulturpris. Prisens pengebeløp blir hvert år å fastsette i kommunens budsjett. I tillegg til kronebeløpet, skal prisen bestå av et diplom.
  2. Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen, og den skal tjene som en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen.
  3. Kulturprisen kan gis til en enkeltperson eller gruppe/organisasjon som er bosatt eller har tilhørighet til kommunen, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Prisen kan også tildeles personer/grupper som ikke er bosatt i kommunen, men som ellers fyller forutsetningene i retningslinjene.
  4. Kulturkontoret sørger for å gjøre prisen kjent og fastsetter dato for innsending av forslag til kandidater.
  5. En jury bestående av Ordføreren, formannen for Hovedutvalget for kultur og et tredje medlem oppnevnt av hovedutvalget, avgjør om prisen skal deles ut og hvem som skal få den. Ordføreren velges til formann.
  6. Det skal ikke knyttes vilkår til hvordan mottakeren vil nytte prisen.
  7. Offentliggjøring og tildeling foretas av Ordføreren i forbindelse med siste kommunestyremøte hvert år, eller ved en annen passende anledning.

Tidligere vinnere av kulturprisen i Namsos kommune

Årstall

Navn

1985

Åge Aleksandersen

1986

Knut Misvær

1987

Guttorm Hansen

1988

Dugnadsgjengen Kulturhuset v/Sverre Strømmen, Helge Hals, John Brøndbo og Tarald Hundseth

1989

Helge Grydeland

1990

Terje Adde

1991

Elisabeth Tingstad Larsen

1992

Bernt Røthe

1993

Namsos sangforening

1994

Kari Rønning og Magne Roger Sylstad

1995

Ole Mathias Mediå

1996

DDE

1997

Øyvind Stenvik

1998

Spillum damekor

1999

Spillum idrettslag, langrennsgruppa

2000

Arnulf Evensen

2001

Esther Berger

2002

Karsten Johansen

2003

Rolf Iversen

2004

Nina Solheim

2005

Jon Hildrum

2006

GROMUS v/Richard Raaen og Håvard Hovik

2007

Namsos musikkorps

2008

Carl Frode Tiller

2009

Elsa Elden

2010

Chand Torsvik

2011

Teater NonSTOP

2012

Karl Kristian Greiff

2013

Bymarkas venner v/Jannicke Reymert

2014

Bjørn Lie

2015

Prudence

2016
Kamme Greiff
 
2017

Torleiv Grong

2018 Arnold Dahlslett 

Kulturprisen 2019

Forslag til kandidater til årets kulturpris sendes til Namsos kommune, 
postboks 333 sentrum, 7801 Namsos
eller på e-post til postmottak@namsos.kommune.no
Merk søknaden «Kulturpris 2019».

Frist for å sende inn forslag er 8. november