• Hvilke andre ønsker har du for videre utvikling?
  • Andre servicetilbud – næringsutvikling – reiseliv?
  • Flere boligområder/ boligtyper – hvor?
  • Trafikksikkerhet og fremkommelighet?
  • Nærmiljø og rekreasjon – turstier?
  • Tilbud for ungdommen ‐ tilbud for eldre?

Stedsutviklingsplan 
Norconsult AS har på oppdrag fra Namsos kommune utarbeidet forslag til stedsutviklingsplan for tettstedet Bangsund. Målet med stedsutviklingsplanen er å foreslå og prioritere tiltak som kan styrke stedets egenart og identitet. Medvirkning er en del av en stedsutviklingsplanen og det er derfor viktig at du kommer på møtet og forteller om dine ønsker og meninger!  Stedsutviklingsplanen vil etter møte på Bangsund forberedes som sak til kommunestyret.

PROGRAM

Møteleder: Kåre Kvåle, leder av planutvalget
Du vil få enkel servering når du kommer.

19.00

  • Velkommen v/Ordfører Arnhild Holstad, Namsos kommune
  • Fokus på tettsteder i – Nye Namsos v/Prosjektleder for Nye Namsos, Inge Ryan
  • Synspunkter på "arbeidet" med stedsutviklingsplan v/Bangsund Vel
  • Synspunkter på stedsutviklingsplanen v/Elever ved Bangsund skole
  • Gjennomgang av forslag til stedsutviklingsplan – innledning til gruppearbeid v/Marthe Mollan Sesseng og Pål Gauteplass, Norconsult AS

20.00 Gruppearbeid ved småbord
21.00 Oppsummering – debatt
21.30 Vel hjem

Plakat til utskrift

Utkast til stedsutviklingsplan