Idrett

Leder Park,Idrett & friluft Dagfinn Wagnild
Telefon 950 17 037
Bygartner og leder Namsoshallen Tor Jørgen Olsen
Telefon 959 88 139
Vakttelefon Namsoshallen 959 88 152
Leder Oasen Bodil Rømo
Telefon 742 19 041 / 958 58 194
Idrett/spillemidler Ove Sæternes
Telefon 907 03 065
E-post Namsos kommune postmottak@namsos.kommune.no
Postadresse Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Oppgaver og ansvar:
Drifte og ivareta kommunens anlegg i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
Medvirke i utarbeidelse og revidering av plandokument for anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet, lokale kulturbygg og friluftsliv.

Sammen med kommunalteknikk og eiendom forestå kommunenes behandling (godkjenning) av planer for søknad om spillemidler, statstilskudd til lokale kulturbygg og friluftsmidler.

Bistå aktuelle søkere med råd og veiledning om søknadsordningene og saksbehandle søknader knyttet til spillemidler, statstilskudd til lokale kulturbygg og friluftsmidler.

Nyhet fra NIF:
Nå er ny hjemmeside om idrettsanlegg åpnet http://www.godeidrettsanlegg.no/

Det er jobbet lenge med den i samråd med særforbund, KUD osv. Den er informativ og er oppdatert på sist nytt innenfor de fleste idretter.

Formålet med web-løsningen er å sikre og utvikle gode idrettsanlegg, som en viktig del av nødvendig infrastruktur for framtidig god helse og idrettsglede.

Ambisjonen er at alle som på ulike måter involveres i idrettsanlegg, skal få nytte av GIA (Gode IdrettsAnlegg) som en kunnskapsbase med relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

2017-07-06

Våre tjenester følger informasjonsstandarden LOS. Det betyr at de kommunale tjenestene er knyttet opp mot såkalte emneord.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner

Tips en venn Skriv ut