Virksomheter med meldeplikt (miljørettet helsevern)

Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Kommuneoverlegen 
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Saksbehandler: Per-Erik Arnø

Besøksadresse: Namdalshagen, Søren R. Thornæs vei 10, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En rekke virksomheter skal godkjennes av kommunen. Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Dersom søknaden avdekker forhold som gjør at krav i forskrift ikke vil etterleves, kan det fattes vedtak om retting før etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Søknaden skal sendes til Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region. Avdelingen arbeider for å fremme befolkningens helse og trivsel gjennom tiltak rettet mot miljøforhold. Avdelingen forvalter kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om miljørettet helsevern.

Målgruppe

Du har meldeplikt dersom du skal drive:

 • asylmottak
 • hospits
 • campingplass
 • undervisningslokale eller forsamlingslokale
 • virksomhet som foretar utslipp av avløpsvann
 • virksomhet med kjøletårn eller luftskrubbere
 • frisør- eller barbervirksomhet
 • hud-, hånd- eller fotpleie
 • massasje (ikke-medisinsk)
 • solarium
 • badeanlegg (også for lokale med kun boblebad eller badstu)
 • skadedyrbekjempelse ved bruk av midler i farekategori Acute Tox 1-3 og merket med «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding»

For noen virksomhetstyper, f.eks. skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter, er det ikke tilstrekkelig med melding. Disse må godkjennes av kommunen før oppstart.

Virksomheter som har skrubbere, våtkjøleanlegg, bilvaskeutstyr, badeanlegg, dusjanlegg, fontener eller annet utstyr som produserer aerosoler

Badeanlegg, boblebad og badestamp

Lover og forskrifter

Folkehelseloven kap. 3 (Miljørettet helsevern)

Forskrift om miljørettet helsevern § 14 (Meldepliktige virksomheter)

Forskr. hygienekrav for frisørvirksomhet m.v. § 5 (Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse)

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu § 6 (Meldingsplikt og dokumentasjon)

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-3 (Meldingsplikt)

Veiledning

Du bør kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav som gjelder, hvilket skjema du skal benytte og ev. hvilke godkjenninger og uttalelser du må legge ved.

Saksbehandling

Saksbehandling

Så snart du har sendt melding til kommunen, kan du sette i gang virksomheten eller de planlagte endringene. Du vil få en bekreftelse fra kommunen om at meldingen er mottatt. Dersom kommunen mener at du ikke tilfredsstiller kravene, vil du få beskjed om hva du må rette.

Klage

Blir du pålagt å rette forhold og mener dette er feil, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok pålegget fra kommunen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte pålegget. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

bedriftsetablering, bedriftsgodkjenning, virksomhetsetablering, virksomhetsgodkjenning, firmaetablering, firmagodkjenning, foretaksetablering, foretaksgodkjenning, bedrift, virksomhet, firma, foretak, godkjenning, godkjennelse, hms, hms-arbeid, internkontroll, folkehelse, luftkvalitet, inneklima, innemiljø, inneluft, miljø, forurensning, forurensing, helsefare, helserisiko, utslipp, gift, miljøgift, asylmottak, hospits, herberge, vandrehjem, hostel, pensjonat, campingplass, undervisningslokale, forsamlingslokale, avløpsvann, kjøletårn, luftskrubbere, frisør, frisersalong, frisørsalong, barberer, hudpleie, håndpleie, fotpleie, massasje, massør, solarium, solstudio, badeanlegg, badebasseng, basseng, boblebad, badstu, badstue, sauna, jacuzzi, skadedyrbekjemper, skadedyrbekjempelse, gassleder, skadedyr
DebugView   v2