Etablererprøven

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Trond Andresen

Servicetorget
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Besøksadresse: Abel Margrethe Meyers gt 12, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive stedet.

Etablererprøven er en obligatorisk flervalgsprøve. Pensum til prøven er det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Du besvarer prøven elektronisk i kommunens lokaler og får 90 minutter til dette. For å bestå prøven, må du ha minst 40 av 50 riktige svar.

Vilkår

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må du som daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven og ha god vandel. Etablererprøven er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Starter du som daglig leder i serveringsvirksomhet som allerede har bevilling, må du også avlegge etablererprøven.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Veiledning

Gjennomføring av etablererprøven:

 

  • Etablererprøven avlegges ved Servicetorget. Opplysninger om kunnskapskrav fås ved Servicetorget. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøtet for å avlegge prøven.
  • Prisen er kr. 400,- per prøve. Avgiften betales i forkant av prøven.
  • Etablererprøven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativ, hvorav ett er riktig svar. Det er 50 spørsmål, og man må ha 40 riktige for å ha bestått. Prøven finnes kun på norsk språk.
  • Du får 90 minutter til besvarelse av prøven.
  • Det er ikke tillatt med ordbok.
  • Det er lov å ha med lovsamling eller særtrykk av aktuelle lover (feks. serveringsloven, arbeidsmiljøloven, røykeloven og alkoholloven). Disse kan også skrives ut fra Lovdata. 

 

Da strykprosenten er høy, anbefaler vi deg å lese godt. Det anbefales at du på forhånd har lest heftet "Etablererprøven for serveringsvirksomhet".

Heftet bestilles fra: VINN, 8512 Narvik, tlf.: 76 96 72 00/75 eller faks: 76 96 72 01, Internettadresse: www.vinn.no og e-post: firmapost@vinn.no.

  • Det tilbys nå nettbaserte seminar for de som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven i Alkoholloven for salgs-/skjenkebevilling.
  • På seminaret vil det i løpet av 2,5 timer bli gjennomgått de viktigste emnene fra læremateriellet. Det brukes eksempler til å belyse sentrale deler fra lovverket og på slutten av seminaret svares det på de spørsmålene deltakerne måtte ha. For å delta behøves tilgang til en datamaskin og Internett.
  • Seminarene koster kr. 1 000,- og kjøpes i nettbutikken til VINN på lik linje med læremateriell og tilgang til test deg selv-prøvene på www.vinn.no.

Etablereropplæring

Vinn - verdiskapning i norsk næringsliv 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at du har meldt deg opp. Når du har bestått etablererprøven, utsteder kommunen et bevis.

Klage

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

bedrift, etablering, etablereropplæring, eksamen, servering, alkohol, salg, økonomistyring, oppstart, daglig leder, drift, planlegging, kunnskap, vandel, prøve, test, bevis
DebugView   v2