Namsos kommune, sentralbord: 74 21 71 00

. Asylmottak

Sykepleier

Mobil: 416 04 062

Helsestasjonen

Familiens hus

Telefonliste
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil

Bangsund barnehage

Bangsund barnehage 476 59 840
Ramberg, Arne Ingar Styrer 477 07 563

Bangsund bo- og velferdssenter

Hovednummer Bangsund bo- og velferdssenter 74 21 75 90
Sykepleiertelefon BBVS 909 53 323
Kristiansen, Heidi Avd.leder 941 30 979
Westermann, Ann Helen Avd.leder 941 66 612

Bangsund skole

Bangsund skole 977 47 761
SFO 977 62 655
Aasbø, Vibekke Sekretær, IT-ansvarlig 977 47 761
Aglen, Marita Spes.ped. koordinator 977 63 074
Blomseth, Hilde Tessem Ass. rektor 930 12 818
Melhus, Eva Stein Konstituert rektor 977 33 737
Mjøsund, Ole Joar 977 46 693

Barnas Hus

Barnas Hus 476 43 939 477 13 968
Flåt, Inger Styrer 477 13 968

Barnehagekontoret

Benjaminsen, Billy Spesialpedagog 959 99 307
Elverum, Laila Logoped 950 36 350
Hamnes, Dagrun Rådgiver 414 88 603
Hatland, Marthe Barnehagesjef 970 47 456
Rosset, Bente Spesialpedagog 977 84 330
Skille, Margrethe Logoped 959 88 106
Sve, Sissel Spesialpedagog 958 58 174

Barneverntjenesten i MNS

Ekspedisjon 476 65 270
Aarmo, Silje Barnevernkonsulent 477 54 467
Bardal, Gulldis Barnevernkonsulent 476 79 771
Belsvik, Hanne Barnevernkonsulent 482 12 203
Bergin, Toril Barnevernkonsulent 476 54 705
Bergstrøm, Solveig Barnevernskonsulent 947 80 088
Breistrand, Mari Laksnes Teamleder mottak og undersøkelsesteam 476 74 311
Eriksen, Silje Permisjon 916 42 688
Grande, Marthe Bjørum Barnevernkonsulent 917 09 891
Grove, Liv Irene Barnevernkonsulent 904 07 421
Grønning, Else Beate Barnevernkonsulent 476 74 232
Hals, Julie Øvereng Barnevernkonsulent 916 42 688
Hansen, Harald Barnevernkonsulent 918 47 068
Hanssen, Monica Barnevernkonsulent 904 76 692
Horven, Mona Barnevernkonsulent 975 82 202
Jensen, Simon Sanka Tiltakskonsulent 476 07 072
Johansen, Helene Barnevernkonsulent 915 41 643
Johansen, Hilde Barnevernkonsulent 481 86 164
Johansen, Jane Sekretær 477 51 378
Lagesen, Ann Karin Teamleder omsorg 950 36 160
Langøren, Tina Barnevernkonsulent 916 95 849
Mikalsen, Maren Barnevernkonsulent 957 95 822
Myrvang, Kirsti Leder MNS barnevern 995 85 828
Mæhlumsveen, Målfrid Tiltaksarbeider 477 50 832
Nilsen, Cathrine Barnevernkonsulent 917 00 383
Nysæter, Heidi Hatland Tiltakskonsulent 476 04 622
Pettersen, Rita Barnevernkonsulent 976 38 083
Refsnes, Tone Magni Barnevernkonsulent 482 50 269
Sagen, Jan Magnus Jurist 919 15 945
Sandbakken, Stine Amalie Barnevernskonsulent 954 07 283
Sandnes, Kristin Barnevernkonsulent 476 87 323
Sellæg, Aina Tetlien Barnevernkonsulent 476 67 043
Ugset, Tore Kontorsjef 915 53 321
Årsandøy, Hilde Holm Barnevernskonsulent 907 19 552

Brann og redningstjenesten

110, Nord-Trøndelag 74 22 60 40
Bakke, Torkel Overbrannmester 959 88 140
Brannstasjon, Namsos 74 22 60 40
Dølvik, Torkild Feier 907 74 308
Finseth, Svein Åge Brannmester 110 907 55 079
Fossli, Geir Ove Brannmester 110 901 41 493
Gulstad, Jan Ove Overbrannmester 975 44 605
Haugen, Ole Marius Brannmester 110 901 16 434
Jørgensen, Kjell Ove Brannmester 913 08 553
Lilleøen, Ole A. Brannmester 941 51 105
Nilsen, Lars Inge Brannmester 110 909 96 112
Selnes, Bjørn Ronny Feierformann 916 16 076
Skaret, Olav Avd.leder brann, varabrannsjef 959 88 137
Strømmen, Terje Brannmester 959 88 132
Sæther, Håvard Avd.leder110/brannmester 480 99 798
Tangen, Alexander Brannmester 110 907 74 366
Torgersen, Tor Erik Brannmester 913 30 599
Trana, Steinar Brannmester 110 454 28 794
Vatne, Nikolay Coogan Brannmester 110 909 47 363
Wågan, Christina Brannmester 110 900 75 745
Øie, Lars Ole Brannmester 110 992 69 061

Brukerkontoret

Broteng, Hilde Konsulent 481 03 362
Ekspedisjon, Brukerkontoret 959 88 135
Gansmo, Anne Margrethe Saksbehandler 947 93 619
Haukø, Terje Otto Seniorrådgiver 916 93 721
Lindseth, Mette Kristine Saksbehandler 915 73 822
Nordgård, Hanne Saksbehandler 974 75 515
Skage, Brit Marie Saksbehandler 468 03 267
Skaland, Laila Ekrem Konsulent 482 15 995
Sørvig, Anneki Leder Brukerkontoret, saksbehandler 916 38 817

Byggesak, kart og oppmåling

Breivik, Hanne Marthe Leder 904 19 985
Busch, Ståle Saksbehandler 958 58 202
Danielsen, Carl Oppmålingsingeniør 909 86 677
Frantzen, Britt Saksbehandler 917 96 252
Hagen, Stein Arve Saksbehandler 913 30 567
Lyng, Inger Saksbehandler 907 83 728
Olsen, Vidar Oppmålingsingeniør 994 80 220
Sandbakken, Kjeld Erik Saksbehandler 971 69 371
Vollan, Kari Sekretær 951 00 658

Fagforbundet

Fagforbundet 905 05 068
Pedersen, Torunn Hovedtillitsvalgt 905 05 068
Sinnes, Karin Leder/hovedtillitsvalgt 480 38 106

Familiens hus

Ekspedisjon 948 03 003

Flyktningtjenesten

Ekspedisjon 959 35 360
Bakke, Inger Leder mottaksteam 979 61 086
Dyngen, Terje Leder 958 58 189
Flasnes, Brit Mottaksteam 941 52 452
Lillemoen, Marie Heitmann Programrådgiver 906 05 773
Stene, Anita Programrådgiver, leder introteam 906 02 503
Tøndel, Somia Programrådgiver 977 44 756
Witzøe, Trude Mottaksteam 416 67 206

Fossbrenna barnehage

Fossbrenna barnehage 476 57 227 476 57 704
Smevik, Astrid Styrer 476 57 704

Fysio- og ergoterapitjenesten

Bjelland, Eva Psykomotorisk fysioterapeut 977 56 404
Dyrendal, Ellen Ekspedisjon/sekretær 970 04 598
Hansen, Kirsti Sykepleier i Innsatsteam 948 41 701
Hestmark, Heidi Fysioterapeut, innsatsteamet 952 31 251
Larsen, Lisbeth Mari Ergoterapeut innsatsteam, vikar 912 48 830
Sjelmo, Ellen Fagansvarlig fysioterapi 476 53 072
Øseth, Linn Terese Ergoterapeut, voksne 951 82 419

Havnevesen

Havnekontoret 918 66 017
Hågensen, Kjell Morten Formann, Havnevesenet 918 66 017

Helse- og omsorgssjef

Sommer, Morten Helse- og omsorgssjef 958 58 173

Helse- og omsorgssjefens stab

Broteng, Hilde Konsulent 481 03 362
Fiskum, Eva Helsefaglig rådgiver 480 04 773
Flosand, Tore Ass. Helse- og omsorgssjef 916 93 293
Holien, Haldor Kommuneoverlege 906 29 007
Husby, Heidi Konsulent 918 86 386
Iversen, Anita Rådgiver 959 88 126
Pedersen, Bente Konsulent 468 23 198
Skaland, Laila Ekrem Konsulent 482 15 995
Wold, Lisbeth Avdelingsleder adm/drift 909 76 028

Helsestasjonen

Helsestasjonen Ekspedisjon 948 03 003
Aagård, Tove Mette Helsesøster 908 11 988
Aglen, Linda Helsesøster 941 44 454
Asylmottak, . Sykepleier 416 04 062
Asylmottak, . Lege 971 21 089
Asylmottak, . Helsesøster 416 03 707
Bergstrøm, Karin Ungdomskontakt 959 88 125
Christiansen, Laila Helsesøster 970 42 707
Dypaune, Marita Helsesekretær 948 46 839
Engblom, Maia Skaret Fysioterapeut, familieteam 974 87 225
Evensen, Bente Helsesøster 948 58 548
Fjellstrøm, Anna Kommunepsykolog 959 88 136
Gartland, Eva Helsesøster 959 88 130
Grande, Bente Jordmor 948 31 215
Gulstad, Cathrin Ungdomskontakt 959 88 147
Hågensen, Lena Rian Helsesøster 907 03 180
Jordheim, Elisabeth Sykepleier 412 10 619
Kjølstad, Ingvill A, Helsesøster 908 59 105
Kolsvik, Ingjerd Helsesøster 970 42 230
Lingen, Hanne Ledende helsesøster/leder helsestasjon 992 69 598
Nordtvedt, Mette Helsesøster 948 13 689
Osnes, Gunn Helen Fornes Sykepleier utl.vaks + flykt.tj. 468 24 023
Ramstad, Hilde Familieterapeut/ungdomskontakt 901 61 756
Rosten, Camilla Helsesøster helsest./Høknes b. 905 99 662
Sund, Marthe Helsesøster, flyktning/reisevaksiner 958 58 177
Thorsen, Trude Kommunepsykolog 482 98 787
Uldal, Ida Helsesøster, vikar 902 88 065

Hovedverneombud

Saugestad, Betty Hovedverneombud 948 44 018

Høknes barneskole

Høknes barneskole 482 60 692
SFO 913 05 319
Aakervik, Sissel Hole leder, SFO 991 58 053
Arbeidsrom, 1. - 4. trinn 902 75 440
Arbeidsrom, 5. - 7. trinn 902 73 191
Barstad, Hege Sekretær, IT-ansvarlig 482 60 692
Brattås, Wenche Spesped. koordinator 917 27 212
Flakk, Trude Helene Ass. rektor 482 56 662
Jakobsen, Arnt Ivar Rektor 917 94 327

Høknes ungdomsskole

Høknes ungdomsskole 74 21 77 30
Teamrom 10 74 21 77 38
Teamrom 8 74 21 77 37
Teamrom 9 74 21 77 39
Cabusas, Jimmy Jr. IT-ansvarlig 413 43 177
Haukø, Marit Rektor 74 21 77 32 916 42 812
Haukø, Toril Kristin Sosiallærer 74 21 77 35 477 56 556
Lybæk, Kirsti Ranum Ass. rektor 74 21 77 33 958 66 387
Maric, Jasmina Sekretær 74 21 77 30
Stamnes, Vidar Rådgiver 74 21 77 34

IT/kvalitet, Midtre Namdal samkommune

Support 909 70 202
Finstad, Andreas Driftssjef 910 02 554
Haugmo, Lasse Konsulent 959 88 155
Hugås, Ole Johan Konsulent 902 75 369
Lauten, Johan Lærling 959 88 157
Rian, Arnt Åge Konsulent 908 83 208
Stenvik, Ivar Leder 959 88 117
Tuff, Kristoffer Fagarbeider 482 23 975
Wolden, Kjell Arne Fagarbeider 948 68 686

Interne SMS-tjenester

ANSATTE, Resette passord 951 59 929

Kleppen barnehage

Kleppen barnehage 476 70 191 477 12 760
Ramberg, Brit Helen Styrer 477 12 760

Klingkorsen omsorgsboliger

Klingenbergveien 6 904 09 677
Skogtun 902 75 232
Åkertun 902 70 942
Martinussen, Karin Beate Avdelingsleder 481 25 678

Kommunalteknikk og eiendom

Hestmarka servicebygg 979 55 240
Aglen, Andre Michael Ingeniør VVA 482 88 101
Aglen, Bente FDV-leder 959 88 145
Aglen, Knut Fagarbeider 911 36 449
Andersen, Steinar Arbeidsleder 959 88 116
Breistrand, Tormod Driftsoperatør, vannverket 959 88 127
Brikselli, Vegar Fagarbeider 959 88 105
Brørs, Nils Hallvard Leder 911 45 301
Engan, Arve Formann, anlegg 915 51 564
Fagernes, Terje Driftsoperatør, vannverket 959 88 129
Fjerdingen, Kjell Driftsoperatør, avløp 959 88 128
Fjær, Marita Konsulent Eiendomsskatt 975 60 019
Flasnes, Svein Overingeniør 958 58 165
Fløan, Kurt Driftsoperatør, avløp 959 88 111
Forsland, Roar Vaktmester 958 58 161
Foss, Kristian Ingeniør, vann og avløp 913 76 629
Hansen, Kjell Roger Vaktmester 959 88 158
Haugum, Tomas Oppsynsmann, vann og avløp 911 30 379
Haukø, Bjørn Fagarbeider 74 21 90 42 959 88 151
Hestvik, Anne Grete Vaktmester 958 58 195
Hestvik, Rolf Driftsansvarlig 900 64 433
Hopen, Geir Vaktmester 915 95 560
Hovik, Karen Lillian Avdelingsleder, renhold 958 58 170
Juliussen, Steffen Formann, anlegg 952 95 595
Kvaale, Inge Fagarbeider 959 88 159
Lian, Rolf Einar Formann, vann og avløp 900 28 345
Olsen, Geir E VA-ingeniør 952 26 556
Olsen, Tor Jørgen Bygartner 95988139
Osen, Kjetil Formann, avløp 909 53 094
Rømo, Bodil Daglig leder, Oasen 99474104
Skage, Ivar Oskar Eiendomsforvalter 904 07 858
Skjevelnes, Ragnhild 958 58 178
Smevik, May-Britt Førstekonsulent 950 76 697
Strand, Pål Harald Spesialarbeider, anlegg 958 58 176
Sverkmo, Einar Fagarbeider 74 21 74 55 905 17 088
Sæternes, Ove Konsulent 907 03 065
Sørhøy, Geir Ove Vaktmester 959 88 153
Tausvik, Roar Fagarbeider 959 88 114
Teskeredzic, Lejla Sekretær 951 38 370
Tronslien, Gunnar Parkeringsformann 959 88 113
Uran, Joar Fagarbeider 959 88 115
Wagnild, Dagfinn Avdelingsingeniør, Hestmarka 950 17 037
vannbehandlingsanlegg, Tavlåa 74 27 23 60

Kommuneoverlege i Midtre Namdal samkommune

Arnø, Per-Erik Konsulent i miljørettet helsevern 901 73 486
Holien, Haldor Kommuneoverlege 906 29 007
Pettersen, Sissel Folkehelsekoordinator 907 51 119

Kultur, fritid, kirke

Biblioteket 979 76 977 979 73 770
Billettbestilling Rock City Servicetorg 979 79 376
Kinomaskinist Namsos kino 979 75 545
Kulturkafeen 979 73 769
Kunstmuseet Nord-Trøndelag 400 39 240
Drange, Reidun Bibliotekar 979 67 882
Flornes, Ingeborg Programansvarlig, kino 959 88 141
Gerhardsen, Jan Driftsleder 959 88 154
Grande, Roger Leder Kulturarenaer 958 58 167
Havig, Mimi Biblioteksjef 979 67 882
Rosenvinge, Johannes 416 56 053
kino, Namsos kino Kiosk og billettsalg 979 79 881

Kunstmuseet Nord-Trøndelag

Antonsen, Yvonne Assistent 488 80 042
Greiff, Sara Cornelia Leder 400 39 239
Jørum-Wahl, Grethe Konsulent 400 39 240

Lonet

Lonet avlastningsbolig 909 66 132 918 78 608

Lønn/regnskap, Midtre Namdal samkommune

Innfordring 948 56 888
Alstad, Jan Arne Regnskapssjef 958 58 200
Feragen, Inger Marie 900 37 905
Haukø, Steffen Konsulent regnskap 469 53 636
Havik, Eva Konsulent, lønn 469 59 019
Henriksen, Unni Konsulent, regnskap 74 27 71 29 941 71 567
Holthe, Per G. 74 27 78 04
Jekthammer, Oddrun Saksbehandler, lønn 953 69 212
Mukandanga, Marie
Nordal, Gjertrud Sekretær, lønn 941 42 891
Nordfjellmark, Turid Konsulent, lønn 941 42 678
Ristad, Liv Anne Konsulent, regnskap 74 27 71 35 941 77 262
Selim, Dagmar 74 27 71 33
Skjærvik, Laila Konsulent, regnskap 909 81 403
Solum, Sissel Fløan
Wågheim, Hallvard 916 47 190

Midtre Namdal samkommune

Brenne, Tor Administrasjonssjef 909 63 290
Håpnes, Ingvill Dahl Sekretær 468 98 849

Miljø og Landbruk, Midtre Namdal samkommune

Haugan, Anne-Lise Fagkonsulent skogbruk 417 58 425
Håkonsen, Aksel Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Meosli, Per Olav Fagkonsulent skogbruk 958 26 704
Modell, Geir Fagkonsulent skogbruk/miljø 402 38 256
Ostad, Tove Berit 1. konsulent jordbruk 974 96 305
Riseth, Oddbjørn Landbrukssjef 900 70 658
Skjerve, Solveig 1. konsulent jordbruk 957 97 119
Solum, Sissel Sekretær 469 57 770
Strøm, Olav Fagkonsulent jordbruk 975 04 225
Øien, Elin Skard 1.konsulent jordbruk 971 69 650

NAV Midtre Namdal

Fosnes, NAV Fosnes 55 55 33 33
Namdalseid, NAV Namdalseid 55 55 33 33
Namsos, NAV, Namsos 55 55 33 33
Overhalla, NAV Overhalla 55 55 33 33

Namsos barneskole

Bærbar telefon 903 67 855
Namsos barneskole 903 69 222
Althe, Arnhild Ass.rektor 992 65 475
Doksæter, Kjell Rektor 948 90 495
Eggestøl, Anne Sekretær 903 69 222
Hetland, Joar IT-ansvarlig 904 11 210
Lærerrom, team 1 904 07 699
Lærerrom, team 2 904 15 470
Lærerrom, team 3 904 11 210
SFO, Tusenbeinet 910 03 422

Namsos bo- og velferdssenter

Avdeling 1 959 88 121
Avdeling 2 959 88 123
Sone 1 991 18 723
Sone 2 991 19 037
Sone 3 991 24 384
4, Sone 4 991 28 631
Kristiansen, Heidi Avd.leder 941 30 979
Westermann, Ann Helen Avd.leder 941 66 612

Namsos helsehus (Sykeheimen)

Aktivitører 468 25 578
Avdeling for ernæring og service 941 43 645
Avdeling for psykisk helse Beboere E-4 916 02 639
Avdeling for psykisk helse Vaktrom E-4 482 96 281
Demensavdeling Beboere 2.etasje 918 48 526
Demensavdeling Vaktrom 2. etasje 915 49 079
Demensavdeling Beboere 3. etasje 913 84 507
Demensavdeling Vaktrom 3. etasje 482 40 854
Ekspedisjon 74 21 74 00 Fax 74 27 07 83
Fotpleie/frisør 468 25 816
Korttidsavdeling Vaktrom D-2 913 81 987
Korttidsavdeling Beboere D-2 941 57 240
Langtidsavdeling Beboere 2.etasje 916 87 323
Langtidsavdeling Vaktrom 2. etasje 916 43 298
Langtidsavdeling Beboere 3. etasje 482 09 438
Langtidsavdeling Vaktrom 3.etasje 482 15 086
Reko/hjelpemidler 478 46 119
Vaskeri 468 26 712
Arnø, Wenche Avdelingsleder ernæring og service 950 87 357
Følstad, Marita Avdelingsleder langtidsavdeling 941 57 001
Hoel, Ingunn Avdelingsleder korttidsavdeling 970 47 785
Klausen, Trond Sjåfør/vaktmester 478 46 119
Kristiansen, Inger Lise Ledende aktivitør 468 25 578
Kristiansen, Lill Iren Tillitsvalgt 482 14 800
Kvamsø, Astrid Sund Konsulent 481 03 502
Larsen, Åge Sjåfør 959 88 119
Larssen, Gøran Hovedtillitsvalgt for FO 947 86 039
Oppland, Berit Husøkonom 954 43 131
Skjærvik, Robert Avdelingsleder psykisk helse 957 09 850
Stein, Linda Konstituert avdelingsleder demensavdeling 468 14 798

Namsos kommunale kulturskole

Kulturskolen 74 21 75 00
Dahl, Ina Adm.dans 410 64 191
Duun, Ann Evy Rektor 990 46 710
Lærerrom, musikk 1. etasje 905 92 993
Vie, Terje Ass. rektor 905 92 993
Vikan, Mona B. Sekretær 74 21 75 00

Namsos opplæringssenter

Namsos opplæringssenter 74 21 75 00
Brøndbo, Marit Rektor 74 21 75 22 958 58 198
Molden, Kjell Arne Ass. rektor 74 21 75 12 959 88 156
Olsen, Inge Rådgiver 74 21 75 27

Namsos sentrum omsorgsboliger

Bofellesskapet, Jorunn Ekkers v. 5A Hovednummer 952 69 936
Bolig, Ludvik Christian Daas veg 8 906 45 794
Fiskum, Marit Annie Fagansvarlig bofellesskapet 402 46 182
Sve, Anne Grethe Avdelingsleder 901 41 387

Namsos ungdomsskole

Namsos ungdomsskole Kontoret 979 61 018
Namsos ungdomsskole Reservetlf. kontoret 979 60 963
Althe, Robert Fung. rektor 979 59 924
Blomseth, Lorents H. Ass. rektor 926 12 903
Flakken, Toril Sosiallærer 979 64 115
Fredriksen, Øyvind IT-ansvarlig 902 00 427
Ganes, Kjersti Spes.ped koordinator 979 58 864
Hansen, Helen Kristine Sekretær 979 61 018
Solbu, Geir Rådgiver 979 60 343
Teamrom, Ekornet Assistenter 979 62 209
Teamrom, Humla 10. trinn 979 64 050
Teamrom, Isbjørnen 9. trinn 979 62 771
Teamrom, Kongeørna 8. trinn 902 25 829
Teamrom, Nøkkerosa 9. trinn 901 11 539
Teamrom, Smålommen 8. trinn 979 60 418
Teamrom, Tiriltunga 10. trinn 902 00 427

Namsos vest omsorgsboliger

Johan Wiiks vei 23 971 24 392
Mørkvedtunet 22 971 24 309
Svingen 954 61 083
Hårstadstrand, Ronny Avdelingsleder 905 48 248
Mørkvedtunet, 24 971 24 309

Oppvekst

Rye, Svein-Arild Oppvekstsjef 916 02 860
Storeide, Knut Assisterende oppvekstsjef 954 62 099

Ordføreren

Holstad, Arnhild Ordfører 913 78 584
Lein, Amund Varaordfører 918 63 014

Otterøy barnehage

Avdelinger 476 85 554
Kontor 959 96 550
Tur-telefon 917 34 090

Otterøy skole

Otterøy skole 907 08 320
SFO 950 52 452
Andresen, Henny Næss IT-ansvarlig 906 35 270
Bendiksen, Bernt Rektor 412 10 586
Mellomtrinnet, teamrom 906 11 529
Pedersen, Britt Irene Sekretær 907 08 320
Småtrinnet, teamrom 906 35 270
Stamnes, Kristin Ass.rektor 416 94 212
Ungdomstrinnet, teamrom 906 12 779

Park, Idrett og friluftsliv

Namsoshallen 959 88 152
Oasen, Namsos svømme- og miljøsenter 74 21 90 40
Rømo, Bodil Leder Oasen 742 19 041 958 58 194

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Ahlin, Trine pedagogisk psykologisk rådgiver 952 71 543
Almvik, Hallgeir Spesialpedagog 959 85 426
Andreassen, Line Pedagogisk psykologisk rådgiver 909 30 734
Andreassen, Marit Pedagogisk psykologisk rådgiver 452 22 230
Bakkebø, Kristin Sekretær 959 98 476
Brecke, Skjalg Pedagogisk psykologisk rådgiver 959 78 412
Frydenlund, Trine Pedagogisk psykologisk rådgiver 902 84 930
Grunnan, Evelyn Spesialpedagog 993 97 594
Hagen, Grete Pedagogisk psykologisk rådgiver 456 67 960
Haug, Nina Pedagogisk psykologisk rådgiver 996 09 610
Kolsvik, Eivind Spesialpedagog 959 91 031
Kristiansen, Åse Leder 911 22 058
Nyborg, Tove Pedagogisk psykologisk rådgiver 970 54 146
PPT, Ekspedisjon 959 98 476
Staven, Ebba Pedagogisk psykologisk rådgiver 913 06 575

Personalavdelingen

Aune, Liv Kristin Hojem Sekretær 941 61 691
Bragstad, Bjørg Personalkonsulent 74 27 71 21 954 89 116
Grande, Gunvor Personalkonsulent 997 32 326
Melgård, Anne Kristin Personalsjef 924 15 395
Myrvik, Venche HMS koordinator 976 63 074
Solstad, Hilde Marit Konsulent 915 44 914
Wien, Inger Mari Personalkonsulent 913 51 353

Revisjon

KomRev Trøndelag IKS, 994 01 480
Mikalsen, Sissel Hovedrevisor 908 49 134
Pettersen, Linda Oppdragsansvarlig revisor 902 83 144
Romstad, Unni Forvaltningsrevisor 417 39 319
Rømo, Mildrid Regnskapsrevisor 902 83 944

Rus- og psykisk helsetjeneste

Fax utetjenesten 74 27 60 55
Hovednummer Rus- og psyk. 902 60 302
Løvetanna bofellesskap 950 19 773
Tiltak 2 Botiltak 952 65 032
Vakttelefon kveld/helg Løvetanna bofellesskap 953 04 243
Aar, Hege Fagansvarlig, utetjenesten psykisk helsearbeid 954 97 121
Aar, Vigdis Spesialvernepleier 991 08 511
Båtnes, Frode Avdelingsleder 910 05 338
Dahl, Åse Grande Fagansvarlig, utetjenesten kommunalt rusarbeid 906 74 404
Fax, Løvetanna bofellesskap 74 21 79 11
Flaten, Berit Psykisk helsearbeider 902 14 767
Gobin, Daniele Psykisk helsearbeider 948 52 013
Hanslien, Geir Fagansvarlig tiltak 2 902 16 898
Knoblock, Marit Psykisk helsearbeider 948 55 456
Kristiansen, Lill Karin Psykisk helsearbeider 957 25 721
Meier, Marit Fagansvarlig Tiltak 3 902 53 291
Mjøsund, Tom Ivar Ruskontakt 974 07 209
Moltu, Tor Bo-oppfølger 913 84 978
Pettersen, Inger Bjerkan Psykisk helsearbeider 948 68 423
Sivertsen, Elin Fagansvarlig, Løvetanna bofellesskap 948 33 615
Tiltak, 3 Botiltak 911 61 017
Veivisern, LAV 902 60 302
Vikan, Raymond Ruskontakt 957 29 216

Rådmannens fagstab

Adde, Terje Seniorrådgiver kultur 959 88 134
Lien, Gunnar Rådmann 951 97 220
Ruud, Ståle Teknisk sjef 959 88 103/941 61 477
Rye, Svein-Arild Oppvekstsjef 916 02 860
Sommer, Morten Helse- og omsorgssjef 958 58 173
Storeide, Knut Assisterende oppvekstsjef 954 62 099
Sørvig, Ketil Ass. rådmann 905 32 065

Seniorhuset (Pensjonistsentret)

Seniorhuset 948 50 926

Servicetorget

Andresen, Trond Sekretær 959 88 101
Grindberg, Kristin Nordgård Konsulent 904 71 995
Grøtan, Marit Førstesekretær 481 98 792
Guldvik, Cathrine Spesialkonsulent 480 99 821
Hoås, Torunn Fløan Konsulent 941 77 915
Johnsen, Tine Nermark Førstekonsulent 941 74 355
Mosand, Sigrun S. Leder 958 58 172
Pedersen, Britt Irene Sekretær 911 48 991

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal samkommune

Skatteoppkreveren 941 78 000
Barlien, Trude Frengen Konsulent 905 57 210
Broman, Synnøve Innfordringskonsulent 954 06 106
Ellerås, Mona Reppen Konsulent 952 19 722
Sjursen, Gretha Skatteoppkrever 954 22 506
Strand, Guro Konsulent 954 41 775

Spillum barnehage

Spillum barnehage 479 00 296 477 55 961
Bruun, Dordi Helene Styrer 477 75 961

Sørenget oppvekstsenter

Barnehagens lavvo 958 58 796
Personalrom 913 72 791
SFO 915 19 279
Sørenget oppvekstsenter Barnehagen 74 28 31 92
Sørenget oppvekstsenter Skole 74 28 31 12
Bendiksen, Siv Kristin Spesped. koordinator 916 29 364
Brattøy, Sissel Rektor 970 87 395
Hjertvik, Stian IT-ansvarlig 959 29 491
Hovd, Kjersti Styrer barnehagen 479 08 660
Rehm-Brandt, Monica Sekretær 74 28 31 12 913 86 482

Tjenester for forebygging og helsefremming

Lonet avlastningsbolig 909 66 132 918 78 608
Seniorhuset 948 50 926
Andreassen, Gørill Skogseth Leder, Tjenester for forebygging og helsefremming 416 68 937
Andreassen, Inger Aktivitør 952 25 013
Brønn, Oddveig Frisklivskoordinator 469 53 256
Klausen, Trond Sjåfør/vaktmester 478 46 119
Kristiansen, Inger Lise Ledende aktivitør 468 25 578
Larsen, Åge Sjåfør 959 88 119
Paulsen, Helena Aktivitør 958 58 208
dagsenter, Optimisten dagsenter 950 95 716

Utvikling, Midtre Namdal samkommune

Flasnes, Odd Arne Utviklingssjef 926 07 743
Håpnes, Ingvill Dahl Sekretær 468 98 849
Skjæran, Rina Rådgiver 400 08 275
Snildal, Bente Spesialrådgiver 909 58 326
Vannebo, Håvard Rådgiver 951 59 970

Vestbyen barnehage

Vestbyen barnehage 480 40 714 480 38 850
Lervik, Marianne Styrer 469 38 733

Vestbyen skole

Personalrom 481 44 268
Aagård, Sveinung Rektor 413 11 890
Bugge, Unni Margrete Sekretær 480 73 052
Fellesrom, rød/gul 482 75 176
Risberg, Oskar Brynjarsson Ass, rektor 917 01 212
SFO 1, Sesam 958 44 703
Selnes, Olav Kristoffer Hegge IT-ansvarlig 922 24 170
Teamrom, blå 6a/b + 7a/b 481 44 768
Teamrom, grønn 1 4a/b-5a/b 482 60 265
Teamrom, gul 1 a/b 481 44 259
Teamrom, rød 2 a/b-3 a/b 482 80 911
Vestbyen, skole 482 32 044

Vestre havn bo- og velferdssenter

Hjemmesykepleien (Otterøy) 959 88 118
Vestre havn bo- og velferdssenter 908 10 370
Vestre havn bo- og velferdssenter, avd. 2 911 80 565
Vestre havn bo- og velferdssenter, avd.1 913 18 449
Hj.sykepleie, Sone 1 959 88 120
Hj.sykepleie, Sone 2 959 88 109
Moltu, Brit Avdelingsleder 907 25 828
Sagnes, Anne Grete Ledende hjemmehjelp 959 88 107

Økonomi

Fjær, Marita Konsulent Eiendomsskatt 975 60 019
Hansen, Arve Rådgiver 913 71 065
Lænd, Erik Fossland Økonomisjef 951 69 032
Moan, Kjellrun Gjeset Seniorrådgiver 910 07 737
Saur, John Konsulent 957 04 725
Tips en venn Skriv ut