Det skal nytte å si ifra!

Fra 1. august 2017 er opplæringslovens kap. 9A, som omhandler elevenes skolemiljø, endret. Elevenes rettigheter er styrket. Det er ikke noe nytt at mobbing og forebygging av mobbing har hatt stor vektlegging ved alle skoler. Det nye lovverket er imidlertid blitt mer tydelig og styrker rettighetene til den som blir mobbet. 

2017-11-16

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

2017-11-16

Storforeldremøte for 8.-10. trinn

Tema: «Russetid – fra ungdomsskolen til videregående»

Alle fortjener ei fin russetid! På veien er det mange sentrale aktører, men; Tidlig involvering av foresatte er viktig for å lykkes!

Dato:   27.11.2017

Tid:      19:00 – 21:00

Hvor:   Namsos kulturhus – konsertsalen

2017-11-16

Gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere fikk fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet var i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

2017-10-31

Vennskapsuka 2017

vær en vennMandag 25. september åpnes vennskapsuka med vennskapstog.

17:15 oppmøte ved parkeringsplassen mellom Namsos storsenter og Scandic Rock City Hotell.

Tog til Borggården (Ved kulturhuset)

 

 

2017-09-21
Tips en venn Skriv ut