• Kulturminner Namsos kommune

  Si din mening om kulturminneplanen!

  Dette er den første kulturminneplanen for Namsos kommune. Planen tar i utgangspunktet for seg nyere tids kulturminner fra tiden etter 1537. Dette er kulturminner kommunen har et forvaltningsansvar for. 

 • Flyfoto, Namsos sentrum

  Si din mening! - Formannskapets protokoll - Budsjett og økonomiplan for 2019

  Her er budsjett og økonomiplan for 2019 slik formannskapet ønsker at det skal vedtas. Du finner også forslagene til priser på ulike kommunale tjenester her.

  Er det noe du vil at kommunestyret skal ta hensyn til når de vedtar disse sakene?

  Da må du komme med din mening innen 12.12.18.

  Formannskapets protokoll - Budsjett og økonomiplan for 2019

 • Illustrasjon, bredbånd og mobiltelefoni

  Si din mening om plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni

  Ser vi bort fra Namsos by så har store deler av Nye Namsos et av Trøndelags dårligste bredbåndstilbud.  Vi har kommet på etterskudd i utbyggingen, og det er viktig at det blir iverksatt tiltak for å henge med i utviklingen. For å kunne framstå som et attraktivt område, så kreves en stadig bedre digital infrastruktur.  Viktigst er dette i nærings- og bostedsammenheng, men også for hytte og fritidsboliger er god bredbåndstilgang viktig.

  Høringsutkastet kan du lese her

  Høringsfrist: 29. november 2018

 • oversikt_trettvikberga

  Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan for Trettvikberga steintak

  I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med «Endring av reguleringsplan for Trettvikberga Steintak» del av gnr. 18 bnr 2 i Namsos kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for tilstrekkelig plass for produksjon og mellomlagring av masser fra steintaket ved utvidelse av arealet i eksisterende godkjent reguleringsplan.