Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret ut ifra sentrale føringer. 
Fra 01.08.2012 gjelder følgende satser i Namsos kommune:

Heldagsplass kr. 2330,- pr. mnd.

Delt heldagsplass, 90% " 2200,-

Delt heldagsplass, 80% " 2000,-

Delt heldagsplass, 70% " 1750,-

Delt heldagsplass, 60% " 1550,-

Delt heldagsplass, 50% " 1300,-

Delt heldagsplass, 40% " 1100,-

 

Søskenmoderasjon gis etter disse satser:

2. barn : 30%

Øvrige barn : 60%


Orientering om kostpenger fra nytt barnehageår. 
Det betales kostpenger for lunsj èn dag per uke. For heltidsplass utgjør kr. 80,- per mnd. For deltidsplass utgjør dette kr. 50,- per mnd. Avgiften indeksreguleres hvert 4. år. Denne avgiften blir tilsendt på faktura sammen med månedlig foreldrebetaling.
 

Det betales for 11 måneder i året.
Det betales fra 15.08. til 15.07. hvert år. Betaling skjer til Namsos kommune, v/Lønn- og regnskapsavdelingen innen den 20. hver måned. Søkere som mener de har krav på friplass må henvende seg til NAV.

Oppstart til høsten:

Første barnehagedag:  20. august (planleggingsdag 16. og 17. august)  

Vi minner også om at barnehagene har egne hjemmesider:

Bangsund barnehage 
Barnas Hus
Fossbrenna barnehage
Kleppen barnehage
Ludvik barnehage
Otterøy barnehage
Spillum barnehage
Sørenget oppvekstsenter
Vestbyen barnehage


Da gjenstår det bare å takke for i år;
og vi ønsker alle en god sommer og velkommen til nytt barnehageår! 

 

Hilsen
Barnehagekontoret