Ungdomsrådet er valgt for å være ungdommens felles røst i Namsos kommune, og består av medlemmer fra Olav Duun videregående skole og ungdomsskolene i Namsos.

Rådet består av 6 medlemmer med personlig vara og skal gjennomføre minst 4 åpne møter i året.

Brosjyre 2012

Møteplan 2012 PDF document ODT document