Tildelingskriterier

Begrepet innovasjon bygger på KS sin avklaring:

For å være innovativt skal det være Nytt – Nyttig - Nyttiggjort

 • Nytt; Kandidaten kan låne ideer og erfaringer fra andre, men ideen må være ny i aktuelle avdeling.
 • Nyttig; Innovasjonen må være nyttig for brukere, pårørende, ansatte eller organisasjonen som sådan.
 • Nyttiggjort; Ideen må være iverksatt og vise seg å ha positiv effekt

Årets kandidater

Innmeldte kandidater til årets innovasjonspris viser til en bred og positiv nyskapende innsats i hele tjenesteområdet. Noen av kandidatene er rimelig ferske ideer og vil kunne komme sterkere tilbake når vi kan vurdere hvor nyttiggjort ideen er. Andre kandidater viser at de har tenkt utradisjonelt og nyskapende og beriket tjenestene både overfor brukere og pårørende og gjort arbeidshverdagen mer motiverende og interessant for ansatte.

 1. Generasjonssang i demensavdelingen, Demensavdelingen
 2. Gitarkurs for ansatte, Demensavdelingen
 3. Tilgang på pasient- og styringsdata, Brukerkontoret
 4. Tilsetning av kokk ved avdeling 1 ved Namsos bo- og velferdssenter, Namsos bo- og velferdssenter avd. 1
 5. Etablering av restaurant «Hjertet i huset» på helsehuset, Avd. ernæring og service
 6. Måltider ved Namsos helsehus som læringsarena for elever ved Olav Duun vgs., Nettverksgruppen ernæring
 7. «Tverrfaglig team» i bo- og velferdssenter, Namsos bo- og velferdssenter avd. 2
 8. Anskaffelse av trappeassistent i bo- og velferdssenter, Namsos bo- og velferdssenter avd. 2
 9. Pårørendeoppfølging i langtidsavdelingen, Langtidsavdelingen, Namsos helsehus
 10. Etablering av behandlingsrom Vestre havn bo- og velferdssenter, VHBVS
 11. Etablering av kor for brukere med rusrelaterte og/eller psykiske helseutfordringer, Rus og psykisk helsetjeneste

Juryens sammensetning

 1. Morten Sommer, helse og omsorgssjef
 2. Lill Iren Kristiansen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund
 3. Eva Fiskum, helsefaglig rådgiver 

Kontaktinformasjon

Eva Fiskum
Helsefaglig rådgiver
eva.fiskum@namsos.kommune.no
Mobil: 480 04 773