Innsynsrett

Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn. Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn jfr (offentleglovas §11).

Innsyn hos Midtre Namdal region - Her kan du søke frem informasjon fra kommunens arkiv som postlister, saker og dokumenter. I tillegg kan du søke etter utvalg, politikere, utvalgsmøter og møtedokumenter.

Du kan selv fylle ut skjema for innsynsbegjæring, eller du kan kontakte oss pr e-post, telefon, eller ved personlig fremmøte.

Postliste

Du kan be om innsynsbegjæring på nett her

I Servicetorget kan du bl.a.:

  • Lese saksdokumenter til alle politiske kommunale organer.
  • Lese offentlige planer og dokumenter.
  • Bestille dokument fra postlisten, jfr. offentlighetsloven (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd), jfr. justisdepartementets "Rettleiar til offentleglova".
  • Har du en sak til behandling i kommunen og du lurer på hvor langt den er kommet, får du svar her.
  • Få opplysninger om kommunale vedtekter og forskrifter.

Lover og retningslinjer

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)
Lov om arkiv (arkivlova)
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

2016-11-01
Tips en venn Skriv ut