Nyheter | Alle tjenester»Innvandring og integrering

Innvandring og integrering

Flyktningtjenesten i Namsos:

Leder:

Ann-Helen Westermann
Tlf. 941 66 612
Besøksadresse:
Samfunnshuset, Abel Meyers gt. 12


Flyktningtjenesten er en del av Namsos opplæringssenter og har ansvar for mottak og bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Vi bosetter flyktninger fra forskjellige mottak, samt overføringsflyktninger som kommer via FN.

Namsos opplæringssenter /flyktningtjenesten driver introduksjonsprogram for flyktninger. Introduksjonsprogrammet inneholder norskopplæring, samfunnsinformasjon og språkpraksis. Introduksjonsordningen omfatter alle i alderen 18-55 år. Målsettingen med ordningen er å bli kvalifisert for jobb eller utdanning i løpet av 2 år.

Flyktningtjenestens oppgaver:
- klargjøre og tildele boliger for 1.gangs bosetting
- bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig
- gi nødvendig informasjon om norske forhold
- samarbeide med aktuelle instanser
- råd og veiledning
- bidra til at barn får en meningsfylt fritid
- tolketjeneste

Helsetjeneste for asylsøkere
Helsetjeneste for flyktninger

2016-11-01

Våre tjenester følger informasjonsstandarden LOS. Det betyr at de kommunale tjenestene er knyttet opp mot såkalte emneord.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner

Tips en venn Skriv ut