Beskrivelse

  • Hva vil det si å være tillitsvalgt i et idrettslag? 
  • Hvilke lover og regler må styret forholde seg til? 
  • Hvordan sikre best mulig bruk av klubbens ressurser og organisere idrettslaget godt? 
  • Hva vil vi med idrettslaget vårt?
  • Hvilke verktøy og hjelpemidler kan benyttes for å få gjort det viktigste klubbarbeidet?
  • Hva har vi behov for å vite eller kunne mer om?

Hva bør vi gjøre videre i vårt idrettslag?

Disse spørsmålene vil du få mer svar på gjennom kurset. Du får en god grunnleggende oversikt på hva som er styrets viktigste ansvar og arbeidsområde. Kurset vil dermed bidra til å gi deg større trygghet i rollen som leder eller styremedlem, gjøre det tydeligere hva styret i ditt idrettslag bør prioritere og hva dere bør ha fokus på i eget arbeid.

Du vil bli i stand til å ivareta noen av de viktigste ansvarsoppgavene til styret gjennom kjennskap til nyttige verktøy og hjelpemidler for styrearbeidet. Gjennom kurset vil du og resten av styret i idrettslaget få bekreftet hva dere jobber godt nok med, og dere får sjekket om idrettslaget har kontroll på de viktigste oppgavene som styret har ansvar for. Kurset vil bidra til å avdekke om det er behov for å ta tak i konkrete forhold eller om det er noe som kan gjøres på en bedre måte. Dere får også mer kjennskap til hvor idrettslaget kan få oppfølging eller hjelp til det dere trenger.

Tidspunkt

Namsos: tirsdag 11.06. kl. 18:00-21:00.

Kolvereid: mandag 03.06. kl. 18:00-21:00.

Grong: mandag 27.05. kl. 18:00-21:00.

 

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper. Det anbefales at både "rutinerte ringrever" og ferske tillitsvalgte/ledere/ansatte tar dette kurset sammen, som en oppstart etter årsmøtet.

Målgruppe

Styret i klubben og gruppestyrene i fleridrettslag.
Valgkomiteèns medlemmer.
Daglig leder og ansatte dersom klubben har en administrasjon.
Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til.

Læringsmål

Få bedre forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde.
Bli i stand til å ivareta idrettslagets og styrets ansvar gjennom bruk av konkrete verktøy og hjelpemidler.
Mer trygghet i rollen som leder/styremedlem..

Kontaktinformasjon

Einar Lund, einar.lund@idrettsforbundet.no , tlf. 419 00 030, administrasjonens kontaktperson for idrettslagene i Namdalen, fra Trøndelag Idrettskrets.
Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!

Epost idrettsforbundet: trondelag@idrettsforbundet.no

Hjemmeside: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/ 

Påmelding

Påmelding innen en uke i forkant primært gjennom innlogging med eget brukernavn og passord via www.minidrett.no . Link til påmeldingssiden nederst på pdf-invitasjonen til hvert enkelt kurs: