Varsel om oppstart av reguleringsarbeide  

I henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, ny regulering av rasområdet med tilstøtende ny kommunal veg i Kattmarka, gnr. 13 bnr. 1 m/fl.

Planarbeidet skal gjennomføres i henhold til planprogram, vedtatt 16.06.2010. 

Kommentarer/merknader til forestående planarbeid kan rettes til Namsos kommune ved Plan og byggesaksavdeling, postboks 333 Sentrum, besøksadresse Carl Gulbransons gt 4, Namsos.

Frist for å komme med merknader settes til 31.12.2012.