Sørvig har vært rådmann siden 1. februar 2017. Han har før dette vært assisterende rådmann i 19 år og har vikariert som rådmann tre ganger siden han ble ansatt i Namsos kommune i 1992.

Ketil Sørvig

- Namsos kommune er inne i en svært spennende tid hvor vi slår oss sammen med Fosnes og Namdalseid for å bli en stor og robust kommune. Når de nye kommunalsjefene er på plass i løpet av høsten har vi en svært kompetent gruppe mennesker til å lede den nye kommunen vår.

Jeg synes dette er et riktig tidspunkt for meg til å gå av – nå er det de nye lederne som skal få styre. Jeg har stor tiltro til at dette er det beste for styringen av framtidens Namsos kommune, sier avgående rådmann Ketil Sørvig (64) som blir pensjonist fra høsten av.