Kommuneplaner

Vedtatt planstrategi for Nye Namsos

Fosnes kommune, Namdalseid kommune, Namsos kommune og Lund Krets har valgt å gå sammen om å danne en ny kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunen skal hete Namsos, og vil ha om lag 15 300 innbyggere ved sammenslåingstidspunktet. Politikerne i fellesnemnda har vedtatt et styringsdokument for sammenslåingen. I styringsdokumentet er arbeidet med å slå sammen kommunene vedtatt organisert som et program, med flere delprosjekter med felles overordnet mål.

Hemnafjellet fra Botnfjellet

Kommunal planstrategi 2016-2019

Planstrategien er ikke en plan, men et “planleggingsverktøy”. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne, men den skal vurdere interne og eksterne utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen og vise strateger som kan bidra til en positiv utvikling for kommunen og for samfunnet. Namsos kommune er i stadig utvikling. Det skyldes så vel interne lokale forhold som sentralt endrede driftsforutsetninger.

Flyfoto, Namsos