Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Valglogo-2013.jpg

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er 14. september 2015 i Namsos

urne og stemmeseddel.JPG

Åpningstider på valgdagen:
Namsos krets, Kulturhuset   Namsos          kl. 09.00 - 20.00
Spillum krets, Spillum forsamlingshus         kl. 13.00 - 19.00
Bangsund krets, Bangsund samfunnshus   kl. 13.00 - 19.00
Otterøy krets, Otterøy skole                        kl. 13.00 - 19.00

Sørenget krets, Centrum forsamlingshus    kl. 13.00 - 19.00
 

Valgresultater: www.valgresultat.no

På denne siden kan du følge med på resultatene fra opptellingen av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 etter hvert som de innrapporteres. Valgresultater er tilgjengelig på denne siden valgdagen 14. september 2015 kl. 21.00. Står du i manntallet?
Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er adressen som er registrert i folkeregisteret 30. juni 2015 som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett ved årets valg.
Hvis du har flyttet fra en kommune til en annen etter 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen vil din stemme bli godkjent bare hvis du stemmer i den kommunen du er manntallsført i. Du kan avgi forhåndsstemme i alle landets kommuner frem til fredag 11. september.

Manntallet er lagt ut til ettersyn på følgende steder:

  • Namsos kommune Servicetorget - hovedmanntall og samemanntall
  • Coop Marked Bangsund - delmanntall for Bangsund krets
  • Coop Marked Otterøya - delmanntall for Otterøy krets

avlukke.JPGForhåndsstemmingen starter mandag 10. august.

Mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din
kan nå fram til rett kommune innen valgdagen 14. september. Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august; Ta kontakt med din hjemkommune.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å
forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under:

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08.30 og kl. 15.00 fra 10. august og til og med 11. september 2015 (onsdag 9. og torsdag 10. september til kl. 18.00): Namsos kommune Servicetorget, Abel Margrethe Meyers gate 12

 

 

I tillegg er det mulighet for å stemme på:

  • Sykehuset Namsos (9. september fra kl. 16.00)
  • Namsos helsehus (9. september kl. 10.00 - 11.30)
  • Seniorhuset (31. august kl. 10.00 - 11.00)
  • Namsos bo- og velferdssenter (31. august kl. 12.30 - 13.30)
  • Vestre Havn bo- og velferdssenter (2. september kl. 10.00 - 11.00)
  • Bangsund bo- og velferdssenter (2. september kl. 12.30 - 13.30)

Tidspunkt blir kunngjort på den enkelte institusjon.


Retningslinjer - salg av alkohol på valgdagen 14.september 2015

 

Tidligstemming fra 1. juli 2015: mer informasjon

 

Valglister til kommunestyrevalget 2015 i Namsos kommune
Valgstyret i Namsos har godkjent åtte listeforslag til kommunestyrevalget i 2015.Listene med alle kandidatene kan du se her:

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

De godkjente valglistene er også lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget.

Klage i medhold av valgloven § 6-8 med krav om endringer av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag, må være fremsatt innen sju dager etter offentliggjøring av godkjente lister. Evt. klage sendes Valgstyret i Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

 

Mer informasjon

 

Historikk

Listeforslag:
Frist for å levere inn lister til kommunestyrevalget er 31. mars 2015 kl. 12.00.
Det er ønskelig at forslagsstillerne bruker skjema som ligger tilgjengelig på regjeringens valgportal: valg.no

Listeforslagene legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn til kommunen.

Følgende lister er mottatt:
Sosialistisk Venstreparti
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Arbeiderpartiet
Venstre
Fremskrittspartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet


 

Tips en venn Skriv ut