Krisehåndtering

I nødsituasjoner skal det varsles på nødnumrene som er:

110 til brannvesenet 112 til politiet 113 til ambulanse

Namsos kommunes kriseteam

Psykososiale støtte- og omsorgstjenester i Namsos kommune skal gi tilbud om helhetlig omsorg ved ulykker og katastrofer.

Kriseteamet består av

Harald Hansen leder

Astrid Sund Kvamsø medlem

Marianne Lervik medlem

Raymond Vikan medlem

Cathrin Teistholmen Gulstad

Mark Akali medlem

Tlf. 971 67 006

Tlf. 481 03 502

Tlf. 952 81 627

Tlf. 957 29 216

Tlf. 906 70 476

Tlf. 934 68 178

Namsos kommune understreker at kommunens kriseteam ikke har beredskapsvakt, og således gjelder følgende rutine/oppfordring at det ringes fortløpende fra leder og videre på listen ved behov for kontakt med teamet.

Kriseteamets mål:
Å gi befolkningen tilbud om hjelp i krisesituasjoner, det kan være uventet
dødsfall, ulykker, brann, alvorlige skader eller annet.

Kriseledelse

Ved større alvorlige uønskede hendelser i lokalsamfunnet blir kommunens Kriseledelse sammenkalt. Kriseledelsens hovedoppgave, spesielt i situasjoner der liv og helse er truet, er å støtte Politiet og den lokale redningssentralen (LRS) i dens arbeid med handtering av ulykken/katastrofen.

Kriseledelsen samles bl.a. fordi det kan være behov for raske beslutninger på tvers av fagområde og beslutninger som ligger utenfor den enkeltes kompetanseområde.

Kommunens kriseledelse (KL) er:

Ordfører, ansvarlig for publikums- og innbyggerkontakt
Rådmannen, leder KL
Ass. rådmann, nestleder KL og informasjonsansvarlig
Helse- og omsorgssjef
Kommuneoverlege i Midtre Namdal samkommune
Teknisk sjef / brannsjef
Oppvekstsjef
Diverse støttepersonell

Lensmannen i Namsos og Fosnes tiltrer kriseledelsen så snart som praktisk mulig.

Kriseberedskap

2017-04-19
Tips en venn Skriv ut