Kulturminneplan for Namsos kommune - "Vår heimplass på jorda"

Kulturminneplanen ble vedtatt i Namsos kommunestyre 23.05.2019

Dette er den første kulturminneplanen for Namsos kommune. Planen tar i utgangspunktet for seg nyere tids kulturminner fra tiden etter 1537. Dette er kulturminner som kommunen har et forvaltningsansvar for.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Kulturminner Namsos kommune
Tips en venn Skriv ut