A A A contrast contrast

Planer, mål og strategier

Læringsstrategier for Namsos kommune

Papir og blyant, illustrasjonsbilde

Visjon:
Elevene i Namsos kommune er aktive, selvstendige elever som gjør bevisste valg for å fremme sin egen læring i samspill med andre.

Undervisning med sikte på å skape forståelse.
Hvorfor er strategier effektive læringsredskap?

 

1. Bakgrunnskunnskap

Bakgrunnskunnskap danner basis for ny forståelse. Alle lesere tolker en tekst ut fra egen bakgrunn, erfaringer og kunnskaper. Før vi begynner skoletimene må vi derfor tenke over hvordan vi kan aktivisere og utnytte elevenes bakgrunnskunnskaper.

Man kan for eksempel starte læringsløpet med en liten historie, et bilde eller en tankstrøm. Dette gjør vi for å få elevenes oppmerksomhet mot lærestoffet, gi dem muligheter til å se sammenhenger og for å kunne nøste opp i hva elevene har av kunnskap om temaet fra før. Bakgrunnskunnskap er kanskje den viktigste faktoren som bestemmer forståelse. Den må aktiviseres av lærer og/eller elev.

2. Klare mål/hensikt

Kunnskapsløftet understreker nødvendigheten av å ha læringsmål. Elevene skal vite hva de skal lære. I tillegg er det viktig at eleven vet hensikten med det arbeidet han/hun gjør. Hvorfor leser jeg denne teksten? Hvorfor har jeg disse leksene? Når jeg gjør disse oppgavene – hva skal det resultere i? Hva skal jeg lære på denne ekskursjonen? 

 

Læringsstrategier - Namsos kommune

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099