En del av undervisningstiden i grunnskolen kan brukes til leirskole.
I Namsos er Langvassmoen kommunens leirskole. Namsos ungdomsskole organiserer kommunens leirskoleopplegg.

Kommunen har egne leirskolelærere. Skolene og foresatte blir i god tid informert om tidspunkt for gjennomføring av leirskoleoppholdet og om bekledning/utstyr elevene må ha med seg.

Elever i grunnskolen på 6. og 10. årstrinn.

l-langvassmooen-e.jpg

Bildet er lånt fra Namsos ungdomsskole.