Lonet avlastningsbolig gir et tilbud til barn og unge i Namsos kommune.

Lonet er hovedsaklig åpent ettermiddager, kvelder og helger. For mer informasjon kan  Brukerkontoret  kontaktes.