A A A contrast contrast

Planer, mål og strategier

Mål og strategier for grunnskolene

Gutt og jente, illustrasjonsbilde

Skolene i Namsos skal tilrettelegg for at elever og foresatte er aktive samarbeidspartnere.

”Mål og strategier for grunnskolene i Namsos kommune 2014-2017” er et kommunalt overordnet styringsdokument for grunnskolene i Namsos. Dokumentet bygger på sentrale nasjonale føringer og danner grunnlaget for skolenes pedagogiske virksomhetsplaner

 

Skoleeier skal for hvert år angi felles satsningsområder for hvert av de fire målene.
Satsningsområdene følges videre opp av både skolene og skoleeier. I tillegg ivaretas skolenes egenart ved at skolene vektlegger egne prioriterte områder. Mål og strategidokumentet er behandlet og vedtatt av kommunestyret. Politisk organ Omsorg, oppvekst og kultur er styringsgruppe for prosessen og skal jevnlig informere kommunestyret. Hvert år skal det utarbeides en kommunal årsrapport som oversendes politisk nivå til orientering.

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099