Søndag 22.juli vil det i gudstjenesten i Namsos kirke bli markering av ettårsdagen for 22.juli.

Det vil bli taler av prost Inge Torset og ordfører Morten Stene. Kine Kvalstad vil bidra med sang.
Kollekten vil gå til Lene Marias stiftelse for rent vann.
Lene Maria døde på Utøya, og for å hedre hennes minne, verdier og holdninger skal det bygges en brønn/vannsystem i Kenya.
Dette kan du lese mer om her: