Fastsatt planprogram
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsatte kommunestyret i møte 20.09.2012, planprogram for detaljregulering av Bangsundsvingene i Namsos kommune.

Melding om vedtak
Planprogram