Fastsatt planprogram
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsatte kommunestyret i møte 20.09.2012, planprogram datert 20.04.2012 for detaljregulering av Otterøy gravlund i Namsos kommune.

Melding om vedtak
Planprogram