Offentlig ettersyn i perioden 6.11.2019-18.12.2019.

Melding om vedtak- 1. gangs behandling - Ramsvika Hytteområde , endring av plan

Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 30.10.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift.

Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 30.10.2019
Forslag til detaljregulering av «Ramsvika Hyttefelt» datert 12.11.2018 sist revidert 26.09.2019 og forslag til bestemmelser datert 12.11.2018 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 6.11.2019-18.12.2019.

 

Lenke til dokumenter i saken finner du her:

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Melding om vedtak

Dokumenete kan også hentes på kommunens servicetorg.

Du kan si din mening eller sende inn innspill via kontaktskjemaet nederst på denne siden eller send en epost til;  postmottak@namsos.kommune.no.

Lovverk:
Plan og bygningsloven § 12-10 og 12.11. 

Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

kart
Tips en venn Skriv ut