Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 30.10.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift.

Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 30.10.2019
Forslag til detaljregulering av «Ramsvika Hyttefelt» datert 12.11.2018 sist revidert 26.09.2019 og forslag til bestemmelser datert 12.11.2018 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 6.11.2019-18.12.2019.

 

Lenke til dokumenter i saken finner du her:

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Melding om vedtak

Dokumenete kan også hentes på kommunens servicetorg.

Du kan si din mening eller sende inn innspill via kontaktskjemaet nederst på denne siden eller send en epost til;  postmottak@namsos.kommune.no.

Lovverk:
Plan og bygningsloven § 12-10 og 12.11.