Melding om vedtak - 1. gangsbehandling av planprogram for områderegulering - Bangsund

Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 20.03.2019 Namsos plan- byggesak og teknisk drift vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9 å legge planprogram datert 04.01.19 ut til offentlig ettersyn i perioden 26.03.19 - 07.05.19 med planavgrensning som vist på kartutsnitt.

Norconsult AS er engasjert av Namsos kommune for å gjennomføre en planprosess og utarbeide områdeplan med planprogram og konsekvensutredning for tettstedet Bangsund. Områdeplanen skal ivareta målsetningene i stedsutviklingsplan for Bangsund som ble vedtatt i Namsos kommunestyre 21.06.2018. Vedtak: «Mål og utviklingsstrategier i «Stedsutviklingsplan for Bangsund», datert 02.03.18, vedtas som førende for stedsutviklingen på Bangsund og for arbeidet med ny reguleringsplan.»

Høringsperiode :26.03.19-07.05.19

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Bangsund
Tips en venn Skriv ut