Namsos kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven, reguleringsplan for «Tørbergvika, Oldervika og Hestvika hyttefelt» datert 23.02.18 sist revidert 22.08.18 og forslag til reguleringsbestemmelser datert 11.04.18 sist revidert 28.01.19.

Hjemmel for vedtaket er:  Plan og bygningsloven §12-12

Melding om vedtak

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse