Detaljregulering

Melding om vedtak : Reguleringsplan "Strømsnesset Hytteområde".

Namsos kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og byggningsloven, reguleringsplan for "Strømsnesset hytteområde" datert 29.11.17, sist revidert 19.03.19. med bestemmelser av samme dato, sist revidert 19.03.19, og endret jf. kommunestyrets vedtak.

Hjemmel for vedtaket er : Plan og bygningsloven §12-12

Melding om vedtak

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Notat Geoteknisk

Alle innspill

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Foto_Stømsneset
Tips en venn Skriv ut