Namsos kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og byggningsloven, reguleringsplan for "Strømsnesset hytteområde" datert 29.11.17, sist revidert 19.03.19. med bestemmelser av samme dato, sist revidert 19.03.19, og endret jf. kommunestyrets vedtak.

Hjemmel for vedtaket er : Plan og bygningsloven §12-12

Melding om vedtak

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Notat Geoteknisk

Alle innspill