Vedtak i Namsos kommunestyre - 28.03.2019

Melding om vedtak: Reguleringsplan "Tørbergvika, Oldervika, Hestvika" - endring av plan

 

Namsos kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven, reguleringsplan for «Tørbergvika, Oldervika og Hestvika hyttefelt» datert 23.02.18 sist revidert 22.08.18 og forslag til reguleringsbestemmelser datert 11.04.18 sist revidert 28.01.19.

Hjemmel for vedtaket er:  Plan og bygningsloven §12-12

Melding om vedtak

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

 

 

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Kartutsnitt Tørbergvika, Oldervika, hestvika
Tips en venn Skriv ut