Informasjonsmøte 30. januar

Ønsker du mer informasjon bør du komme på Steinkjer Rådhus 30.01. kl.12-14. På dette møtet vil du få mer informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene etter endt utdanning.

Intervju

I etterkant av allmøtet vil du bli kalt inn til intervju. Etter intervju blir inntil 30 menn i vår region, valgt ut til en tolv ukers praksis som helserekrutt på sykehjem/omsorgsboliger for å prøve ut omsorgsyrket. Deretter velger vi ut de best egnede og motiverte kandidatene.

Ta kontakt med din lokale Nav-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra Nav og for eventuell påmelding til informasjonsmøte.

Mer informasjon