Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema når du søker om kulturmidler. Søknadsskjema finner du i skjemabanken under kultur og idrett. Vedlegg kan ettersendes innen fristen til Namsos kommune, Postboks 333, 7801 Namsos eller på epost til postmottak@namsos.kommune.no Merk innsending med "vedlegg - kulturmidler".

Det anbefales at du leser retningslinjene for tildeling av kulturmidler før du søker.

Kriterier for tildeling av kulturmidler i Namsos kommune for 2018 og 2019.

Søknadsfristen er 01.07.