Alle som har søkt om kulturmidler for 2018 i kategoriene barn og ungdom, kulturbygg, velforeninger, musikkformål og andre kulturformål må sende inn søknad på nytt. 

De som har søkt om kulturmidler i kategorien idrett/anlegg trenger ikke sende inn søknad på nytt.

Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema når du søker om kulturmidler. Søknadsskjema finner du i skjemabanken under kultur og idrett.

Det anbefales at du leser retningslinjene for tildeling av kulturmidler før du søker.

Kriterier for tildeling av kulturmidler i Namsos kommune for 2018 og 2019.