Namsos ungdomsråd utaler seg i saker som angår unge og støtter rusfrie ungdomsaktiviteter økonomisk.

Namsos ungdomsråd består av seks ungdommer med personlig vara. 1 fra hver av ungdomsskolene og 2 fra videregående. Medlemmene velges for et år med muligheter for gjenvalg.

Ungdomsrådet er et talerør for ungdom i kommunen og skal være med å bestemme i saker som angår unge i Namsos kommune. Namsos ungdomsråd er opptatt av en bedre skolehverdag for alle elever i Namsos, flere arrangement for unge, bedre kollektivtilbud og økt engasjement blant unge. Ungdomsrådet setter av kr 25000,- til rusfrie ungdomstiltak som fordeles etter søknad gjennom året.

NAMSOS UNGDOMSRÅD 2017/2018

Olav Duun:

Iver J. Aune (leder) iveraune@live.no
Mia Viken (nestleder) Mia-viken@hotmail.com

Høknes ungdomsskole:

Sunniva Haugan Halseth sunninva_02@live.no
Thor Arne Fahsing Andersen thor.arne.andersen@gmail.com

Namsos ungdomsskole:

Stian A. Nilsen stian_altoe@live.no
Konrad Fløan konrad02@hotmail.no

Bangsund skole:

Sebastian Jakobsen Sebastian.jakobsen02@gmail.com
Magnus Hågensen Magnus-ol@hotmail.com

Otterøy skole:

Ursula Berg Fossland Ursulaberg2002@outlook.com
Sara Mortensen Saramortensen@icloud.com